Advisering staat, net als in onze bedrijfsnaam, centraal binnen dit bedrijf. Persoonlijk contact en begeleiding zijn hierbij onze belangrijkste speerpunten. We geven onze adviezen met een zoveel mogelijk ‘groene’ gedachte waar gewasbescherming een goede en soms waardevolle aanvulling op is. BodAcom is opgericht in 2014 en sinds 2015 een adviesafdeling binnen Nemacontrol B.V.

Een bouwplan moet in balans zijn

Bodem
Hier begint het wat ons betreft mee. Een goede opbrengst start met een gezonde bodem.

Een compleet advies
Ons specialisme is nematoden advisering, maar hierbij kijken wij ook naar de mineralen toestand in de grond, het humusgehalte, afslibbaarheid en de structuur.

Wij verzorgen voor u…

 • Advisering op het gebied van nematoden (alen).
 • Het ontwikkelen en opstellen van vruchtwisselingschema’s.
 • Advisering en begeleiding bij het officiële traject van nematoden.
 • Aanvraag van het officiële aardappelmoeheidsonderzoek.
 • Het geven van lezingen en presentaties.

chitwoodi

Sebastiaan ten Napel
Adviseur

Laurens Pelgröm
Adviseur

BodAcom heeft een stappenplan ontwikkeld om Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) te voorkomen en te bestrijden

Wij verzorgen voor u…

Begeleiding bij het officiële AM-traject

 • Het maken van een strategisch plan met als doel de besmetverklaring(en) op te heffen en trachten in het ‘lichte’ bemonstering regime terecht te komen. Moment van bemonstering is erg belangrijk evenals het trachten zo veel mogelijk areaal met de lichte bemonstering methode te laten onderzoeken. (AMEX 200). Het uitvoeren van de juiste bestrijdingsmaatregelen is ook erg belangrijk om het doel zo snel mogelijk te bereiken.
 • De volledige (digitale) aanvraag van officieel AM- onderzoek. Het bepalen van de bemonstering methodes.
 • Aanvragen van bestrijdingsmaatregelen.
 • Het opheffen van besmetverklaringen.
  (onder andere besmetverklaringen opgelegd door NVWA)

Wij bieden een volledig pakket aan advisering op alle nematoden.

• Rassen advies en rassen indeling, mede door onze jarenlange ervaring en de goede contacten met de handelshuizen is er veel kennis aanwezig over de verschillende aardappelrassen. Samen met u als teler wordt er een rassenadvies opgesteld waarbij uw bedrijfsvoering voorop staat. Dit geldt tevens voor bietenrassen en groenbemesters.
• Bieden van alternatieve bestrijdingsmaatregelen zoals Groenbemesters, alternatieve gewassen, (Biologische) grondontsmetting, granulaten, inundatie.
• Het advies wordt per jaar per perceel voor u uitgewerkt, mocht u extra wensen hebben dan maken wij het plan voor u op maat.

Bodacom levert hulp wanneer een gewas in groei achterblijft.

 • Heeft u gedeelten van u gewasperceel waar de groei achter blijft of de planten er anders dan normaal uitzien of anderszins. Wij kunnen vaak in het veld al een eerste diagnose voor u maken zodat u snel kunt handelen. Vaak voegt een gewasinspectie zeer veel toe om een goed beeld te krijgen met welke soort Nematode u te maken heeft, of soorten Nematoden.
 • Volledige nematoden advies. Strategisch en technisch advisering voor uw bouwplan, het plan wordt jaarlijks per perceel of naar uw eigen wensen uitgewerkt en vervolgens met u besproken.

Begeleiding bij officiële trajecten voor alle nematoden

Advisering en begeleiding op het gebied van nematoden bij aan- of verkoop huur of verhuur van percelen en bedrijven.

 • Officiële besmettingen van alle Nematoden
 • Officiële besmettingen met Stengelaal
 • Officiële besmettingen met Meloïdogyne Chitwoodi Meloïdogyne Fallax.

Bodacom heeft ruime ervaring in het opstellen van vruchtwisselingsschema’s / bouwplannen.

 • Uitwerking van de vruchtopvolging, hierbij wordt rekening gehouden met de nematoden die op uw bedrijf aanwezig zijn of kunnen zijn. Tevens wordt er rekening gehouden met ziekten die binnen de verschillende gewassen voorkomen en onkruiddruk. Natuurlijk staat de wens van de teler en uw specifieke bedrijfssituatie hierbij voorop.
 • Aan de hand van de geschiktheid van uw percelen wordt er een perceel indeling gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met teeltrichting en perceel grootte.
 • Het schema wordt voor meerdere jaren uitgewerkt.

Contact

BodAcom

Florijn 18
8305 BR Emmeloord

t. 0321-319599
f. 0321-319334
e. info@bodacom.nl

   

Advies & Sales

Sebastiaan ten Napel
Noordoostpolder & Oost-Nederland
+31(0)6-130 49 002
s.tennapel@nemacontrol.nl

Klaske Frietema
Groningen, Friesland & Noord-Holland
+31(0)6-204 73 486
k.frietema@nemacontrol.nl

Laurens Pelgröm
Flevoland, Oost- & Zuid-Nederland
+31 (0)6 20 76 85 59
l.pelgrom@nemacontrol.nl