BodAcom heeft een stappenplan ontwikkeld om Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) te voorkomen en te bestrijden.

chitwoodi

chitwoodi

Onderzoek
BodAcom biedt verschillende bemonstering methoden aan om de Meloidogyne soorten (hapla, naasi, fallax, chitwoodi) op te sporen, waaronder een methode die gekoppeld is aan het intensief vrijwillig AM-onderzoek (Melo intensief). Deze methode biedt een detectiekans van 90%. Er wordt bij deze methode verslag gedaan van alle soorten Meloidogyne.

Bestrijding
We gaan de Meloidogyne chitwoodi te lijf middels aanpassingen binnen het bouwplan. Dit kan gaan om gewaskeuze maar het kan ook gaan over gewasvolgorde. Groenbemesters kunnen hierbij ook een belangrijke rol spelen.
Toepassen van chemie en andere vormen van bestrijding zoals biofumigatie en inundatie kunnen hier een waardevolle aanvulling op zijn.

chitwoodi

Bouwplan, toestand van de grond
Tevens wordt er gekeken naar het bedrijf. Wat is de gewaskeuze- en volgorde geweest in het verleden? Ook wordt er gekeken naar een ander belangrijk aspect in de grond: de afslibbaarheid en het humusgehalte. Hoeveelheid onkruid kan ook van belang zijn.

Maatwerk
Vervolgens wordt er met de verzamelde gegevens, en in samenspraak met de teler, een plan voor de toekomst gemaakt met als doel Meloidogyne te voorkomen en of te bestrijden.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs.
Sebastiaan ten Napel, 06-130 49 002
Gert Langebeeke, 06-207 68 559
Klaske Frietema, 06-204 73 486