Om aardappelmoeheid goed onder controle te krijgen en te houden is mogelijk een hygiëneprotocol nodig, vergelijkbaar met dat voor ringrot. Dat stelt de Pootgoed Contact Commissie (PCC), een samenwerkingsverband van de Nederlandse Aardappelorganisatie NAO en de LTO werkgroep Pootaardappelen. De commissie wil een werkgroep vormen die moet inventariseren of de sector behoefte heeft aan een hygiëneprotocol en de maatregelen die daaruit voortvloeien. Daar wil de PCC over in overleg met de NAK, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het bedrijfsleven.

Mocht uit de inventarisatie blijken dat er behoefte is aan een hygiëneprotocol dan moeten vervolgens de maatregelen in kaart worden gebracht waarmee de sector aardappelmoeheid in de hand kan houden en verspreiding van aaltjes kan voorkomen. Het liefst zou de PCC het protocol breder trekken dan alleen de akkerbouw, omdat ook het uitgangsmateriaal in de bloembollen- en boomteelt op aaltjes vrije grond moet worden geteeld. In aanvang wil de commissie zich echter richten op de aardappelteelt.

bron: Akkerwijzer, 09/03/17