De Branche Organisatie Akkerbouw heeft een nieuwe vernieuwde brochure opgesteld met alle informatie over aardappelmoeheid. Bekende, onbekende en nieuwe feiten met betrekking tot aardappelmoeheid staan in dit document vermeld.

Het is een update van de brochure die door het Productschap Akkerbouw in 2011 is uitgegeven. In de brochure wordt de beheersing en regelgeving beschreven aan de hand van de nieuwste onderzoeken, inzichten en beleidsregels. Deze kennis kan worden ingezet om op een effectieve manier om te gaan met het aardappelcysteaaltje.

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/aardappelmoeheid/documenten/plant/plantziekte-en-plaag/plantziekte/aardappelmoeheid/aardappelmoeheid-brochure-beheersing-van-aardappelmoeheid