Nieuwe adviseur

Vanaf medio augustus is ons team versterkt met een nieuwe medewerker: Gert Langebeeke. Hij gaat Wimjan Brasser vervangen die vanaf 1 augustus een nieuwe baan heeft. Gert gaat zich vooral richten op klanten in Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Verder gaat hij ondersteunende werkzaamheden verrichten voor Sebastiaan ten Napel. Hij stelt zich hieronder [...]